مشارکت رسانه ای


آیا شما یک آژانس تبلیغاتی ، حق رای دادن یا مشاور مشاغل با مشاغل حق رای دادن هستید؟ در این صورت می توانید در زیر ثبت نام کنید تا شریک رسانه ای Franchiseek مجاز شوید.


به عنوان یک شریک رسانه ای مجاز Franchiseek ، کوپن تخفیف منحصر به فرد خود را برای عبور به مشتری خود دریافت خواهید کرد. مشتریان شما تخفیف ویژه ای را در کلیه بسته های تبلیغاتی PLUS دریافت می کنند و همچنین هزینه ای در هزینه تبلیغات آنها دریافت خواهید کرد!


مشتریان شما در هزینه صرفه جویی می کنند و شما یک جریان درآمد منفعل مداوم ایجاد می کنید تا همه سود کسب کنند. برای درخواست شریک زندگی رسانه ای Franchiseek ، لطفاً فرم زیر را پر کنید